השאירו כאן פרטים ונחזור בהקדם!

טיפול בילדים
ונוער

טיפול בילדים

הצורך בטיפול פסיכולוגי בילדים נובע מקשייהם של ילדים לווסת את חוויות התסכול וחוסר ההתאמה שהם חשים. מצב זה מוביל לעיתים לפגיעה בתהליכי ההבשלה המצופים בשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד. הטיפול בילדים הוא באמצעות משחק PLAY THERAPY ויצירה, בשל העדר בשלות לבטא את מצוקותיהם במילים. הטיפול מתרחש בשדה הסימלי. דפוסי המשחק ותוצריו היצירתיים של הילד חושפים את דרכי התמודדותו עם רגשותיו ואת יחסיו עם סביבתו. עיבוד רגשי בטיפול מוביל להתפתחות רגשית ושיפור בחוויה העצמית ובהתנהגות.

טיפול במתבגרים

גיל ההתבגרות חושף את המתבגר לשינויים גופניים ונפשיים המאלצים אותו לפתח ולגבש זהות נפרדת ועצמאית בתוך המסגרות בהן הוא נתון. המתבגר עשוי למצוא את עצמו בקונפליקט בשל הצורך בנפרדות והדרישה מצד הסביבה לאחריות ולשייכות. משימת ההורה מול המתבגר מורכבת אף היא בשל הצורך לאפשר למתבגר מרחב לגילוי נפרדותו, תוך שמירה על מסגרת מחזיקה וליווי מותאם.