השאירו כאן פרטים ונחזור בהקדם!

אבחונים

אבחון פסיכולוגי

אבחון הוא תהליך הערכה הבודק יכולות קוגניטיביות לצד מצב נפשי של הנבדק. האבחון מספק תמונת מצב מקיפה לגבי התפקוד האינטלקטואלי הכללי (IQ), לצד מידע המתייחס לתפקודים אישיותיים ורגשיים.

מטרת האבחון היא חשיפת מקור הקושי והגדרתו. קשיים יכולים להיות על רקע קוגניטיבי ותפקוד לימודי וכן על רקע נפשי. ניתן לזהות קשיי תקשורת ויחסים או מיעוט כוחות והעדר יכולת להתמודד עם אתגרים בשלב נתון. ממצאי האבחון מבוססים על יחסי גומלין מורכבים בין פונקציות מנטליות ורגשיות ומובילים לאבחנה ולגיבוש כיוון טיפולי מתאים.

אבחון דידקטי

מטרת האבחון הדידקטי היא בחינת תפקודי שפה ולמידה. האבחון מזהה לקויות למידה ובאמצעותו מתקבלות המלצות להוראה מתקנת, להקניית אסטרטגיות למידה התואמות את הקושי ולהתאמות למסגרות החינוכיות.

אבחון פסיכודידקטי

זהו אבחון משולב, דידקטי ופסיכולוגי,  הבודק קשיים בתחום הלמידה על רקע מצבו הפסיכולוגי של התלמיד. מטרת האבחון להוביל לזיהוי הפוטנציאל הקוגניטיבי של הילד או הנער, לחיזוק תהליכי הנעה ומסוגלות ולמימוש היכולת באופן אופטימלי.

אבחון פסיכודיאגנוסטי

אבחון פסיכודיאגנוסטי עוסק בהערכה של התחום הקוגניטיבי, האישיותי והרגשי של הנבדק. בתחום הקוגניטיבי נבדקת האינטליגנציה ובתחום הרגשי נעשית הערכה של הקשיים והכוחות. המלצות האבחון מתייחסות לסוג הטיפול ולמסגרות המתאימות לנבדק. זהו אבחון המיועד לכל הגילאים.

אבחון קשב

אבחון קשב MOXO – מבדק ממוחשב להערכת הפרעת קשב וריכוז.